??????? 100%

                    conclusivity.com

??ตอนที่หนึ่?/font>

working at heights safety engineering
วิศวกรรมความปลอดภัยการทำงานบนที่สู?/font>
ตอนที่หนึ่?(?? ที่สูงและความเข้าใจเกี่ยวกับงานบนที่สู?/b>
 
งานเขียน เรียบเรียงและนำเสน?: รณรงค์ แสงตะเกียง
facebook : รณรงค์ แสงตะเกียง 
e-mail : [email protected] phone 093 7719222
 
บริษัท เอเซีย แสงตะเกียง จำกั?(ASSA) : ฝึกอบร?สัมมนา
อบรม สัมมนา งานที่ปรึกษาจัดทำระบ?& ระเบียบปฏิบัติงา?nbsp;
e-mail : [email protected]  phone 093 7719222
 

หัวข้อที่นำเสน?
 

ตอนที่หนึ่?(?? ที่สูง ความเข้าใจเกี่ยวกับงานบนที่สูง : นำเสนอหน้านี?/b>

ตอนที่หนึ่?(?? ที่สูง ความเข้าใจเกี่ยวกับงานบนที่สูง : คลิ๊กตรงนี?/b>
ตอนที่สอ?nbsp;อุปกรณ์ป้องกันการตกระบบสายรั้งและงานเชือกโรยตั?: คลิ๊?/b>ตรงนี้
ตอนที่สา?nbsp;อุปกรณ์ลดความรุนแรงจากการต?nbsp;: คลิ๊กตรงนี?/b>
ตอนที่สี?nbsp;ม้ายืน บันไดและความปลอดภัยการใช้งาน : คลิ๊กตรงนี?/b>
ตอนที่ห้?nbsp;การควบคุมของตกและวิธีปิดกั้นควบคุมพื้นที่ปฏิบัติงา?: คลิ๊กตรงนี?/a>
ตอนที่หก (?? องค์ประกอบความปลอดภัยงานที่สูง แล?/font>กฎหมาย : คลิ๊กตรงนี?/a>
ตอนที่หก (?? องค์ประกอบความปลอดภัยงานที่สูง แล?/font>กฎหมาย : คลิ๊กตรงนี?/a> 
ตอนที่เจ็ด กระเช้ายกคนด้วยรถเคร?nbsp;HOLD รอ-กำลังพัฒนา : คลิ๊กตรงนี?/b>
ตอนที่ รถกระเช้าและการใช้รถกระเช้าอย่างปลอดภั?nbsp;: คลิ๊กตรงนี?/b> 
ไปยังเมน?/b> หลักสูตรที่ฝึกอบรมและสัมมน?b> คลิ๊กตรงนี?/b>   

ที่สูงและความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับการทำงานบนที่สูง ตอนที่ ??/font>
 
งานเสี่ยงอันตรายสูงสำหรับอุตสาหกรรมบนบ?แต่ละสถานประกอบกิจการอาจแบ่งแตกต่างกันออกไ?เมื่อนำหลักคิดทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมเป็นตัวตั้?หมายความว่ากระบวนการทำงานที่ต่างกั?อันตรายก็ต่างกันไปด้วย จากการเก็บข้อมูลภาคสนามและนำมาพิจารณาผสมรวมกับศาสตร์ทางด้านวิชาการ พบว่ามีงานเสี่ยงอันตรายหลายประเภ?หากคัดแค่เพียงเจ็ดประเภทแรกจะได้ดังนี้ 
 
 • การการทำงานที่อับอากาศ safe working in confined spaces
 • ทำงานความร้อนและประกายไฟ hot work safety
 • ทำงานบนที่สู?working at heights
 • งานนั่งร้า?ติดตั้งรื้อถอน ตรวจและใช้นั่งร้าน working & access scaffolds
 • การทำงานกับไฟฟ้าแรงสูง high voltage safety
 • งานขุดเจาะพื้นในเขตเครื่องจักรโรงงาน floor excavation
 • งานขนถ่ายวัสดุโดยใช้จักรกลเคลื่อนที่ heavy handling safety
 
จะเห็นได้ว่า การทำงานบนที่สูงเป็นหนึ่งในเจ็ดของงานเสี่ยงอันตรายสู?ฉะนั้นมาตรการเชิงป้องกันขั้นพื้นฐานคือต้องขออนุญาตทำงา?(work permit, permit to work) และขั้นตอนทำงานของเอกสารขออนุญาตทำงานต้องทำประเมินความเสี่ยงหรือวิเคราะห์ความปลอดภัย (risk assessment & job safety analysis) ร่วมด้วยเสมอ นอกจากมาตรการป้องกัน หากมีผู้ประสบเหตุก็ต้องมีมาตรการช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพไว้รองรับด้วย 
 
 

ที่สูง การทำงานบนที่สูงและหกศาสตร์วิชาเพื่อทำงานบนที่สู?/b>
 
ที่สูงคือที่ปฎิบัติงานซึ่งสูงเท่ากับหรือมากกว่??เมตร จากพื้นด้านล่า?พื้นด้านล่างหมายความว่าพื้นดิน พื้นอาคารหรือส่วนล่างสุดของหลุมซึ่งอาจพลัดตกลงไปได?หากสถานประกอบกิจการใดที่ประกอบกิจการโดยถูกกฎหมายและมีระบบบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กำหนดเป็นอย่างอื่น ก็ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดนั้?nbsp;
การทำงานบนที่สูงมีหกศาสตร์วิชา (hierarchy of working at heights) โดยให้พิจารณาเลือกวิธีทำงานจากลำดับความปลอดภัย ก่อนหลังดังนี้

 
 
การทำงานบนพื้น แบ่งการประยุกต์ใช้ออกเป็นสองลักษณะ ลักษณะแรกคือพิจารณาใช้เครื่องมือช่วยให้ทำงานบนที่สูงโดยคนสามารถยืนทำงานบนพื้นล่า?เช่นงานทาสีผนังอาคาร เลือกใช้ด้ามลูกกลิ้งยาวเพื่อให้ยืนทาสีจากพื้นได้ ใช้ไม้ง่ามยาวหยิบของน้ำหนักเบาที่แขวนบนผนังขึ้นล?หรือลักษณะของการบังคับเครื่องมือกลบังคับระยะไก?& หุ่นยนต์ ฯล?เป็นต้?nbsp;
 
อีกลักษณะคือให้พิจารณาขั้นตอนการทำงานทั้งหมดของกิจกรรม ว่ามีขั้นตอนย่อยใดบ้างที่สามารถทำบนพื้นได้ หากทำได้ก็ให้ทำขั้นตอนย่อย?นั้นเพื่อลดเวลาการทำงานบนที่สูงให้สั้นลง อันตรายจากสภาพแวดล้อมการทำงานบนที่สูงก็จะลดลงไปด้ว?ตัวอย่างเช่นงานตกแต่งชิ้นงานก่อนประกอบ ชิ้นส่วนขนาดเล็กที่สามารถประกอบให้แล้วเสร็จกับชิ้นงานหลักก่อนที่จะใช้จักรกลยกเคลื่อนย้ายขึ้นไปประกอบติดตั้งบนที่สู?ฯล?หากเป็นไปไม่ได้ที่จะทำงานบนพื้?เนื่องจากเมื่อพิจารณาแล้?ไม่มีขั้นตอนใดเลยที่ทำได?ก็ให้เลือกศาสตร์วิชาการทำงานบนที่สูงลำดับที่สองคือทำงานบนเพลทฟอร์มถาวร permanence platform เป็นอันดับเลือกถัดไป 

 
 
เพลทฟอร์มถาวรเป็นงานออกแบบทางด้านวิศวกรร?ซึ่งมีค่าพิกัดเผื่อความปลอดภัยของโครงสร้าง ผ่านการทำประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภั?ใช้วิชาการทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและวิศวกรรมความปลอดภัยร่วมด้วย วิธีสังเกตของผู้ปฏิบัติงานภาคสนามจะเห็นการติดตั้งที่แข็งแรงเช่นจับยึดด้วยแคลมป์โลห?ใช้สลักยึด ใช้โบลท์น๊อตหรืองานเชื่อ?อาจใช้วิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายวิธีร่วมกันก็ได้ เบื้องต้นที่สังเกตง่ายคือต้องมีแผงรั้วกันต?guard rail ซึ่งการออกแบบทางวิศวกรรมโดยใช้ค่ารับแรงด้านข้างไม่ต่ำกว่?๑๕?กิโลกรัม (๑๕๐๐ นิวตัน) คูณค่าพิกัดเผื่อความปลอดภัยเซฟตี้เฟกเตอร???เท่า แผงรั้วกันของตกมีสองแบบคือแบบทึบเรามักเรียกทับศัพท์ว่าแบริเออร?barriers และอีกลักษณะจะเป็นรั้วโปร่?มีท่อโลหะกันตกสองชั้นและมีแผงทึบกันของตกที่พื้นยืนด้วย
 
 • รั้วบน handrail ความสู?๙๐-๑๑?เซนติเมต?/font>
 • รั้วกลาง midrail ความสู?๔๕-๕๕ เซนติเมต?/font>
 • แผงทึบกันของตก toe board ความสูงขั้นต่ำ ?เซนติเมต?nbsp; 
 
 
 
ด้วยการออกแบบและสร้างเพลทฟอร์มถาวร permanence platform มีต้นทุนสูงพอสมควร จึงมักจะสร้างเฉพาะพื้นที่ซึ่งต้องทำงานซ้ำๆ เท่านั้น งานที่ทำเป็นครั้งคราวมักไม่ม?ฉะนั้นการทำงานบนที่สูงซึ่งไม่มีเพลทฟอร์มถาวรนั้น ให้เลือกวิธีทำงานโดยใช้ศาสตร์ที่สามเป็นลำดับถัดไ?nbsp;
 

 
ศาสตร์การทำงานบนที่สูงในลำดับนี้ มีสองเครื่องมือหลักคือกระเช้าและนั่งร้าน ทั้งสองเครื่องมือนี้ล้วนมีรายละเอียดที่เป็นข้อมูลจำเพาะทางด้านวิศวกรรมและข้อมูลทางด้านวิศวกรรมความปลอดภัยเป็นจำนวนมา?ลำดับนี้จะกล่าวถึงระดับความรู้ทั่วไปก่อน  
 
3.1 กระเช้?รถกระเช้?EWP, MEWP  

ความสูงของตัวคนมีข้อจำกั?ที่ทำงานซึ่งอยู่สูงกว่าระดับเท้ายืนมากกว่า ?เมตร ต้องมีเครื่องมือเข้ามาช่วย กระเช้าก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่เลือกใช้ได้ตามลักษณะงา?หากย้อนพิจารณา จะเห็นได้ว่าเป้าหมายคือคนต้องยืนบนกระเช้าซึ่งสามารถยกสูงขึ้นไปให้คนทำงานได?ต้องมีแผงรั้วป้องกันไม่ให้คนตกลงไปด้านล่าง จากการศึกษาจะแบ่งกระเช้าออกเป็??กลุ่มใหญ?คือกลุ่มที่มีกลไกยกตัวเองเช่นรถกระเช้า กระเช้ากอนโดลา ลิฟท์ขนส่งชั่วคราวและอีกกลุ่มมีเพียงตัวกระเช้าเท่านั้น ต้องใช้เครื่องจักรต้นกำลังอื่นเช่นรถเครนหรือเรือเครน ยกกระเช้าขึ้นไ?ลำดับนี้จะอธิบายรถกระเช้?nbsp;
 
รถกระเช้?mobile elevated work platform
 
รถกระเช้าที่ตัวรถขับเคลื่อนตามแนวราบและขับเคลื่อนตัวกระเช้าเคลื่อนที่ขึ้นลงด้วยต้นกำลังไฮดรอลิกส์นั้?มีทั้งหม??แบ?คือรถกระเช้าแบบเสากระโดง รถกระเช้าแบบเสากระโดงแขนยื่น รถกระเช้าแบบขากรรไกร รถกระเช้าแบบแขนตรง รถกระเช้าแบบแขนหักศอกและรถกระเช้าแบบกึ่งแขนตรงกึ่งแขนหักศอ?ส่วนรถกระเช้าแบบเสากระโด?การเคลื่อนที่ตามแนวราบ จะมีทั้งแบบเข็นด้วยแรงคนและขับเคลื่อนด้วยต้นกำลังไฮดรอลิกส?การเลือกใช้จึงต้องพิจารณาให้เหมาะกับสภาพงานและงบประมาณที่ต้องการจ่าย (mast lift, jib mast lift, scissor lift, telescopic boomlift, articulate boomlift and semi-telescopic and articulate boomlift) เนื่องจากข้อจำกัดของต้นกำลังระบบไฮดรอลิกส์ที่ส่งผลโดยตรงคือเคลื่อนที่ช้า ก็จะเป็นอุปสรรค์สำหรับความเร็วการเคลื่อนที่ของฟังก์ชั้นล้อ ซึ่งไม่เหมาะกับภาระงานเร่งด่วนหรือไซด์งานซึ่งมีพื้นที่กว้า?ฉะนั้นจึงได้พัฒนาและมีรถกระเช้าขึ้นมาอีกประเภท โดยนำแขนของกระเช้าแขนตรงหรือแขนหักศอกมาติดตั้งร่วมกับรถบรรทุ?ทำให้การเคลื่อนที่บนพื้นราบมีความคล่องตั?รวดเร็?เราเรียกรถกระเช้าแบบนี้ว่ารถกระเช้าแบบกระเช้าติดรถบรรทุก bucket truck ดังนั้นจึงสรุปได้ว่ารถกระเช้ามีทั้งหมดเจ็ดแบบคือ  
 
 • รถกระเช้?แบบเสากระโดง personal lift
 • รถกระเช้?แบบเสากระโดงแขนยื่?/font>
 • รถกระเช้?แบบขากรรไก?scissor lift
 • รถกระเช้?แบบแขนตร?telescopic boomlift
 • รถกระเช้?แบบแขนหักศอก articulate boomlift
 • รถกระเช้ากึ่งแขนตร?กึ่งแขนหักศอ?/font>
 • รถกระเช้าแบบกระเช้าติดรถบรรทุก bucket truck  
 
 

กระเช้ายกค?man basket
 
กระเช้ายกคนจะมีเฉพาะกระเช้าคนยืนเท่านั้น หมายความว่าต้องใช้รถเครนหรือเรือเครนยกกระเช้าขึ้นไปเพื่อให้คนทำงานบนที่สูง ความปลอดภัยของการใช้กระเช้ายกคนจึงต้องมองถึงความพร้อมของเครน อุปกรณ์ช่วยยกที่นำมายึดเกาะและความรู้ความสามารถของพนักงานบังคับเครนด้ว?nbsp;
 
 • รถเครน เรือเครน ต้องมีเอกสาร ปจ.?ตามกฎหมา?/font>
 • รถเครน เรือเครน ต้องผ่านการตรวจสภาพก่อนใช้งานประจำวันและมีบันทึกให้ตรวจสอบได?ทั้งนี้ผู้ที่ลงนามตรวจเครนประจำวันต้องมี certificate แสดงผ่านการฝึกอบรมเป็นผู้บังคับเคร?/font>
 • ผู้บังคับเครนต้องม?certificate และมีหลักฐานการอบรมทบทวนไม่เกินสองปี
 
ตัวกระเช้ายกคนจะมีข้อกำหนดเหมือนกับกระเช้าอื่น?เช่นของรถกระเช้า กระเช้ากอนโดลาและกระเช้าของลิฟท์ขนส่?จึงจะกล่าวสรุปด้านท้ายอีกครั้งหนึ่?การผลิตอาจทำได้จากสองเงื่อนไขคือ 
 
 1. สร้างและตรวจทดสอบตามข้อกำหนดของมาตรฐานสากล
 2. สร้างขึ้นเองตามความเหมาะสมใช้งาน กรณีนี้ต้องรับรองแบบโดยวิศวก?สร้างกระเช้าตามแบบและตรวจทดสอบโดยวิศวก?สำหรับการตรวจทดสอบแนวเชื่อมจะใช้น้ำยาแทรกซึมหรือวิธีทางวิศวกรรมอื่นใ?ซึ่งประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่าวิธีนี้ก็ได?/font>
 
 


กระเช้ากอนโดลา gondola elevated work platform 
 
กระเช้ากอนโดลาเหมาะสำหรับการใช้งานเพื่อทำงานบนผนังอาคารสูง ปล่องไ?ปล่องปล่อยทิ้งก๊าซเสียหรือผนังสูงอื่นๆ เงื่อนไขที่สามารถใช้ได้คือโครงสร้างที่อยู่สูงกว่าระดับการใช้กระเช้?ต้องสามารถติดตั้งต้นกำลังขับเคลื่อนหรือสามารถแขวนกระเช้าได?nbsp; 
ต้นกำลังขับเคลื่อนสามารถออกแบบได้หลายรูปแบ?หากแต่ที่พบและที่ใช้งานมากที่สุดคือใช้มอเตอร์ไฟฟ้าทำงานร่วมกับชุดเฟืองทด ในภาคปฏิบัติการอุตสาหกรรมจึงมักเรียกว่ากระเช้าไฟฟ้ากอนโดลา โดยระบุว่าต้นกำลังคือไฟฟ้า จริงแล้วจะใช้ต้นกำลังเครื่องยนต์สันดาปภายในร่วมกับชุดเฟืองทดก็ได?และด้วยตัวกระเช้?สลิง อุปกรณ์แขวนกระเช้ามีหลักการและมีวิธีการเดียวกั?การแบ่งประเภทหรือชนิดจึงใช้ระบบต้นกำลังและกลไกร่วมของระบบต้นกำลังมาจำแนกและกำหนดเป็นชื่อเรียกของเครื่องจักรนี้ 
 
 • แบบน้ำหนักถ่วงหรือรูฟบีม counter weight or roof beam gondola
 • แบบยึดเฟรมอยู่กับที่ fasten gondola and parapet clamp gondola
 • แบบรางแนวตั้งบนล่า?vertical rail gondola
 • แบบแขนตร?telescope jib gondola
 
 
 


ลิฟท์ขนส่งขอ?ขนส่งคนชั่วครา?elevator 
 
ลิฟท์ขนส่งของหรือลิฟท์ขนส่งคนชั่วครา?หลักการเคลื่อนที่คล้ายกับกระเช้ากอนโดล?หากแต่จะมีข้อจำกัดคือไม่มีโครงสร้างสำหรับติดตั้งต้นกำลัง จึงต้องสร้างโครงสร้างชั่วคราวขึ้นและติดตั้งตัวกระเช้าให้เคลื่อนที่ขึ้นลงอยู่ภายในโครงสร้าง เราเรียกโครงสร้างว่าปล่องลิฟท์ 
ตัวกระเช้าจะมีมาตรฐานหรือข้อกำหนดเหมือนกับกระเช้าแบบอื่น?ส่วนต้นกำลังขับเคลื่อนตามแนวดิ่งขึ้นลง ต้องประกอบด้วยชุดเฟืองทดร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์สันดาปภายใ?อย่างใดอย่างหนึ่?nbsp;
 
ทางด้านวิศวกรรมความปลอดภัย ทั้งกระเช้ากอนโดลาที่ติดตั้งใช้งานสำหรับงานโครงการและลิฟท์ขนส่งแบบชั่วคราวต้องมีวิศวกร ตรวจทดสอบและรับรองหลังติดตั้?ตรวจทดสอ?รับรองรอบปีและตรวจสภาพก่อนใช้งานโดยผู้ใช?ส่วนกฎหมายประเทศไท?ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรว?กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจัก?ปั้นจั่นและหม้อน้ำ และปฏิบัติตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่เกี่ยวข้อ?และต้องไม่ลืมว่ากฎหมายและมาตรฐานต่าง?ที่ใช้อ้างอิงจะมีการพัฒนาเป็นระยะๆ ฉะนั้นข้อกำหนด มาตรฐานหรือกฎหมายใดๆ ก็ตา?จำเป็นต้องศึกษาติดตามและให้อ้างอิงฉบับล่าสุดเท่านั้น 
 

กระเช้?มาตรฐานตัวกระเช้?work platform standard

ไม่ว่าจะเป็นกระเช้าลักษณะใ?ทั้งที่มีกลไกยกตัวเองหรือไม่มีกลไกยกตัวเอง กระเช้าคนยืน work platform ก็จะมีข้อกำหนดของมาตรฐานเหมือนกั?ซึ่งอาจอ้างอิงมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งที่ภาคอุตสาหกรรมยอมรับก็ได้  
 
ประเทศไทยและประเทศในภาคพื้นโดยรอ?มักอ้างอิงมาตรฐานยุโรป CE และถือได้ว่าประเทศแถบนี้ใช้อ้างอิงกันมากที่สุด มาตรฐานตัวกระเช้าอาจมีมากข้อกำหนดก็ได้ แต่ขั้นต่ำต้องมีแปดข้อดังต่อไปนี?nbsp; 
 
 1. ถูกออกแบบเป็นเพลทฟอร์มถาวร กรณีใช้กับงานปฏิบัติการไฟฟ้าเช่นรถกระเช้าแบบบัคเกตทรัค bucket truck จะใช้รั้วกันตกแบบทึบก็ได?กรณีเป็นเพลทฟอร์มรั้วโปร่งทั่ว?ไป รั้วบนต้องสู?๙๐-๑๑?เซนติเมต?รั้วกลาง ๔๕-๕๕ เซนติเมตรและแผงทึบกันของตก ต้องสูงไม่น้อยกว่าเจ็ดเซนติเมต?/font>
 2. แสดงค่ารับน้ำหนักที่ประตูทางเข้ากระเช้?จะมีหน่วยรับน้ำหนักอื่นด้วยก็ได้แต่ที่บังคับคือต้องแสดงหน่วยรับน้ำหนักเป็นกิโลกรัม
 3. พื้นกระเช้าไม่ลื่น พื้นกระเช้าจะใช้เหล็กพื้นลายนูนกันลื่นหรือที่เรียกว่าเหล็กตีนเป็?checked plate หรือเป็นตะแกรงตาถี่ก็ได้ แต่เหล็กผิวเรียบปิดผิวบนด้วยแผ่นวัสดุกันลื่น ไม่แนะนำให้ใช้ ทั้งนี้เมื่อแผ่นวัสดุกันลื่นหลุดร่อนเหลือเพียงผิวเหล็กเปลือยก็จะเป็นอันตรายกับผู้ปฏิบัติงา?/font>
 4. พื้นกระเช้าต้องระบายน้ำออกได?กรณีเป็นพื้นตะแกรงจะไม่มีข้อจำกัดนี้ หากเป็นเหล็กพื้นลายนูนกันลื่?การสร้างพื้นกระเช้าก็จะเจาะทะล???รูเพื่อระบายน้?และไม่ว่าจะเป็นพื้นแบบใด การติดตั้งแผ่นทึบกันของตกที่ส่วนขอบโดยรอบๆ ก็สามารถมีช่องว่างจากพื้นได้ประมาณสามถึงห้ามิลลิเมตร ซึ่งช่องว่างส่วนนี?ก็สามารถระบายน้ำจากพื้นกระเช้าได้เช่นกัน
 5. ประตูรั้วต้องเปิดเข้?มาตรฐานออกแบบยอมรับสองลักษณะคือผลักเข้ากับยกลอ?ทั้งนี้จะมีข้อยกเว้นสำหรับรถกระเช้าที่ต้องใช้งานจำเพาะ เช่นกระเช้าของรถกระเช้าที่ทำงานกับสายส่งกระแสไฟฟ้า power line การออกแบบจะทำประเมินความเสี่ยงร่วมด้วย จึงไม่มีประตูโดยให้ขึ้นลงจากขอบด้านบ?กระเช้าที่กล่าวถึงนี้จะถูกสร้า?access way เป็นการเฉพาะ
 6. มีจุดยึดเกาะแลนยาร์ด จุดยึดเกาะแลนยาร์ดเป็นอุปกรณ์ส่วนควบติดมากับกระเช้?ค่าความสามารถรับแรงกระตุกได้ไม่น้อยกว่?๑๕?กิโลกรัมและมีพิกัดเผื่อความปลอดภัย ??เท่า กรณีชำรุดเสียหาย ให้วิศวกรเป็นผู้กำหนดและติดตั้งใหม่โดยใช้ข้อกำหนดเดิ?จุดยึดเกาะแลนยาร์ดจะติดตั้งที่ความสูงเท่ากับระยะรั้วกลาง ค่ายอมรับสูงต่ำจากนี้ได้ ๑๕ เซนติเมต?/font>
 7. ผ่านการตรวจสภาพก่อนใช้งานประจำวันโดยผู้ใช้ หมายถึงผู้ใช้ที่มี certificate ตามกฎหมา?ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานซึ่งโครงสร้างหลักสูตร ต้องฝึกอบรมเกี่ยวกับการตรวจสภาพก่อนใช้งานเครื่องจักร
 8. ผ่านการตรวจรับรองประจำปีโดยวิศวก?ลำดับนี้ต้องมีบันทึกเพื่อให้สอบกลับได้ ระดับวิศวกรที่ตรวจรับรองต้องตรงสอดคล้องกับข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิศวกรรมควบคุม กรณีของรถกระเช้า กระเช้ากอนโดลาหรือลิฟท์ขนส่งชั่วคราวให้ทำคราวเดียวกับการตรวจทดสอบประจำปีของเครื่องจักรนั้นได้เลย


ติดต่องานฝึกอบรม แปลเอกสารเซฟตี?nbsp; งานที่ปรึกษาการจัดทำระบบ?: บริษัท เอเซีย แสงตะเกียง จำกั?(ASSA) Tel 093 7719222  E-mail : [email protected]
 
(อ่านต่???nbsp;คลิ๊กตรงนี?/b> หรือคลิ๊กตามลิงค์ด้านล่า? 

กลับหน้าแร?/font> : คลิ๊กตรงนี?/a>
ตอนที่หนึ่?(?? ที่สูง ความเข้าใจเกี่ยวกับงานบนที่สูง : คลิ๊กตรงนี?/b>
ตอนที่สอ?/font> อุปกรณ์ป้องกันการตกระบบสายรั้งและงานเชือกโรยตั?: คลิ๊?/b>ตรงนี้ 
ตอนที่สา?อุปกรณ์ลดความรุนแรงจากการต?nbsp;: คลิ๊กตรงนี?/b>
ตอนที่สี?/font> ม้ายืน บันไดและความปลอดภัยการใช้งาน : คลิ๊กตรงนี?/b> 
ตอนที่ห้?nbsp;การควบคุมของตกและวิธีปิดกั้นควบคุมพื้นที่ปฏิบัติงา?: คลิ๊กตรงนี?/a> 
ตอนที่หก (?? องค์ประกอบความปลอดภัยงานที่สูง และกฎหมา?: คลิ๊กตรงนี?/a>
ตอนที่หก (?? องค์ประกอบความปลอดภัยงานที่สูง และกฎหมา?: คลิ๊กตรงนี?/a> 
ตอนที่เจ็ด กระเช้ายกคนด้วยรถเคร?nbsp;HOLD รอ-กำลังพัฒนา : คลิ๊กตรงนี?/b>
ตอนที่ รถกระเช้าและการใช้รถกระเช้าอย่างปลอดภั?nbsp;: คลิ๊กตรงนี?/b> 
ไปยังเมน?/font> หลักสูตรที่ฝึกอบรมและสัมมน?/font> คลิ๊กตรงนี?/b>

  
MENU
 
WEB LINK
 
VISIT
 สถิติวันนี? 146 คน
 สถิติเมื่อวา? 179 คน
 สถิติเดือนนี?
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
4469 คน
46307 คน
872383 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-14
 
Copyright (c) 2006 by Ronnarong